Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   Тест №1 - БЕЛ - V клас on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   ilina Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 2

   Total Views: 4,391

   Newest Quiz: Тест №1 - БЕЛ - V клас

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   Тест №1 - БЕЛ - V клас

   Готови ли сте

   за националната проверка?

   Решете теста и проверете своите знания по български език и литература.

   Question
   1/24
   Тест №1 - БЕЛ - V клас
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   2,400
   Кое от изреченията е просто?
   Wrong
    of players answered correctly.
   • Тя мисли да дойде.

   • Тя трябва да дойде.

   • Тя иска да дойде.

   • Тя мечтае да дойде.

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 2400
   Rate this quiz:
   • Currently 3.29/5
   (7 ratings)
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the Тест №1 - БЕЛ - V клас Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=111764

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Кое от изреченията е просто?
    1. Тя мисли да дойде.
    2. Тя трябва да дойде.
    3. Тя иска да дойде.
    4. Тя мечтае да дойде.
   2. Вахаган е:
    1. бог от най-старите легенди на арменците
    2. върховният бог на древните гърци
    3. герой от еврейско предание
    4. бог от скандинавски мит
   3. В кое от изреченията думата "гладко" е наречие?
    1. Детето вече чете гладко.
    2. Учуди ме неговото гладко четене.
    3. Предстои дисциплината 100 метра гладко бягане.
    4. Езерото прилича на гладко огледало.
   4. На кой ред са написани само предлози?
    1. мрак, около, на
    2. до, сред, върху
    3. край, бряг, през
    4. дом, към, зад
   5. Коя от думите НЕ съдържа представка?
    1. приказка
    2. поука
    3. учител
    4. наказание
   6. На кой ред думите са антоними?
    1. висок, снажен
    2. дълъг, кратък
    3. певец, танцьор
    4. весел, радостен
   7. Митове наричаме:
    1. Най-старите разкази за произхода на света
    2. най-популярните народни приказки
    3. най-достоверните свидетелства за исторически събития
    4. древните календари
   8. В кое изречение има непряко допълнение?
    1. Момичето написа писмо.
    2. Момчето разказа за екскурзията.
    3. Децата тръгнаха към гората.
    4. Харесахме рисунките на децете.
   9. Според Библията Бог създава света за:
    1. един месец
    2. шест дни
    3. един месец
    4. шест години
   10. "Приспивна песен" ат Асен Разцветников е:
    1. приказка
    2. легенда
    3. стихотворение
    4. нито едно от изброените
   11. Най-справедливият от едноименната приказка на Елин Пелин е:
    1. Свети Петър
    2. Архангел Михаил
    3. Господ
    4. Царят
   12. Коя от думите НЕ е съществително име?
    1. читател
    2. четене
    3. прочит
    4. прочета
   13. В кое изречение има несъгласувано определение?
    1. Катя подари мартеница на учителката си.
    2. Катя направи хубава мартеница.
    3. Най-много харесаха мартеницата на Катя.
    4. Катя се закичи с мартеница.
   14. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо?
    1. Момичето стана от мястото си.
    2. Всички станаха неочаквано.
    3. Елена стана учителка по математика.
    4. Войникът стана рязко от стола.
   15. На кой ред думите са пароними?
    1. вежлив, груб
    2. хубав, красив
    3. преписвам, приписвам
    4. принцеса, царкиня
   16. Евреите празнуват:
    1. Пасха
    2. Курбан Байрам
    3. Сирни заговезни
    4. Еньовден
   17. "Хипербола" наричаме:
    1. фолклорното пожелание за добро
    2. сблъсъка между доброто и злото във фолклорната приказка
    3. всички художествени средства в едно произведение
    4. преувеличението в художествен текст
   18. В коя от думите има правописна грешка?
    1. истина
    2. изпит
    3. изкуство
    4. исход
   19. "Ела се вие, превива" е народна песен, която се изпълнява:
    1. на Коледа
    2. на сватба
    3. на Еньовден
    4. на Сирни заговезни
   20. Коя от думите НЕ е сродна на останалите?
    1. вино
    2. обвинение
    3. невинност
    4. виновен
   21. Според традиционния български празничен календар Димитровден бележи:
    1. идването на пролетта
    2. края на трудовата година
    3. Деня на търговеца
    4. Деня на овчаря
   22. "Гъсарката на кладенеца" е приказка от:
    1. Ханс Кристиан Андерсен
    2. Шарл Перо
    3. Елин Пелин
    4. Братя Грим
   23. На кой ред думите са синоними?
    1. благороден, великодушен
    2. нежен, недодялан
    3. приписвам, преписвам
    4. прецизен, неточен
   24. В кое изречение НЕ е употребено лично местоимение?
    1. Всички я поздравиха с големия успех.
    2. Всеки ден ме посрещат с усмивки.
    3. За мене няма по-ценен дар от приятелството.
    4. Това е човекът, който помогна на Ани.
   Tags: education

   More by ilina

   ilina also played