Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   Тест по Човекът и обществот on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   ivanka myrva Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 3

   Total Views: 5,855

   Newest Quiz: Тест по Човекът и обществот

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   Тест по Човекът и обществот
   Question
   1/22
   Тест по Човекът и обществот
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   2,000
   Кои са официалните символите на Република България?
   Wrong
    of players answered correctly.
   • столицата, морето, планините;

   • песните, танците, традициите;

   • знамето, гербът, химнът

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 2200
   Rate this quiz:
   • Currently 3.50/5
   (8 ratings)
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the Тест по Човекът и обществот Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=113580

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Кои са официалните символите на Република България?
    1. столицата, морето, планините;
    2. песните, танците, традициите;
    3. знамето, гербът, химнът
   2. На кой полуостров е разположена България?
    1. Скандинавски;
    2. Балкански;
    3. Апенински.
   3. Как се нарича умаленото изображение на повърхността с помощта на условни знаци?
    1. рисунка;
    2. чертеж;
    3. карта.
   4. Коя е най-дългата река в България?
    1. Камчия;
    2. Искър;
    3. Места.
   5. Коя от посочените групи означава извори за миналото?
    1. езера, реки, морета;
    2. сечива, останки от сгради, керамика, надписи;
    3. камъни, скали, планини.
   6. Как се нарича период от 100 години ?
    1. столетие;
    2. хилядолетие;
    3. десетилетие.
   7. Различните начини за измерване на времето се означават с думата:
    1. общество;
    2. календар;
    3. държава.
   8. Най-старите жители по нашите земи са известни с името:
    1. траки;
    2. римляни;
    3. боляри.
   9. Най- много съкровища в земите ни са оставили:
    1. славяните;
    2. траките;
    3. римляните.
   10. За година на основаването на българската държава се приема:
    1. 680г.
    2. 681г.;
    3. 981г.
   11. Хан Аспарух бил известен с това, че:
    1. основал българската държава;
    2. при него започнало голямо строителство;
    3. въвел първите писани закони.
   12. Хан Омуртаг:
    1. основал българската държава;
    2. започнал голямо строителство;
    3. въвел първите писани закони.
   13. България приема християнството при:
    1. хан Крум;
    2. хан Омуртаг
    3. хан Борис.
   14. България приема християнството през:
    1. 865г. / VІІІв./;
    2. 865г. / ІХв./
    3. 870г. / ІХв./.
   15. България пада под византийска власт през:
    1. 986г. /Xв./;
    2. 1018г./XIв. / ;
    3. 886г./IX в./
   16. Кое не се отнася за българите в Османската империя?
    1. През 19 век броят на българите в градовете нараства.
    2. Немалко търговци и занаятчии забогатели.
    3. Българите не се стремели към равни права на хората.
   17. Първият призив за достоен живот към българите отправил:
    1. Софроний Врачански;
    2. Паисий Хилендарски;
    3. Неофит Рилски.
   18. Георги Бенковски се прочул с:
    1. със своята „Хвърковата чета”;
    2. с организирането на чета в Румъния;
    3. с организирането на тайни революционни комитети.
   19. Денят на Освобождението от османска власт е:
    1. 3 март 1878 г
    2. 6 септември 1885 г.
    3. 3 април 1876 г.
   20. Конституцията е:
    1. всеки закон, по който се управлява държавата;
    2. само някои закони за управлението на държавата;
    3. основният закон, който определя начина на управление
   21. Кога е провъзгласено Съединението на Княжество България с Източна Румелия?
    1. 6 септември 1885 г
    2. 10 ноември 1889 г
    3. 1 май 1879 г.
   22. Националният и официалните празници се празнуват:
    1. само от говорещите български език;
    2. от всички граждани на България;
    3. само от християните.
   Tags: education , history

   More by ivanka myrvakova