Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   ТЕСТ ПО БЕЛ_3 клас_15.І. on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   Maria06 Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 21

   Total Views: 107,655

   Newest Quiz: заглавието

   Greetings from Bulgaria!

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   ТЕСТ ПО БЕЛ_3 клас_15.І.
   myStudiyo Media
   Question
   1/30
   ТЕСТ ПО БЕЛ_3 клас_15.І.
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   3,000
   Изразът "Ту арфа звънлива, ту меч"... е откъс от стихотворение на:
   Wrong
    of players answered correctly.
   • Иван Вазов

   • Дора Габе

   • Ангел Каралийчев

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 3000
   Rate this quiz:
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the ТЕСТ ПО БЕЛ_3 клас_15.І. Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=171388

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Изразът "Ту арфа звънлива, ту меч"... е откъс от стихотворение на:
    1. Иван Вазов
    2. Дора Габе
    3. Ангел Каралийчев
   2. Двадесет и шест от буквите в българската азбука са писмен знак на
    1. един звук
    2. два звука
   3. Буквата Щ означава:
    1. един звук
    2. два звука
    3. не означава звук
   4. Буквите Ю и Я означават:
    1. винаги един звук
    2. винаги два звука
    3. зависи от мястото им в думата и звука пред тях
   5. Посочете коя буква не означава звук:
    1. Ъ
    2. Ь
    3. Ч
   6. Речник се нарича книгата, в която са събрани:
    1. текстове за диктовка
    2. текстове за преразказ
    3. думи, подредени по азбучен ред, с цел използването им за спр
   7. В кой речник можете да откриете написани заедно думите хубав, красив, прекрасен:
    1. правописния речник
    2. синонимния речник
    3. тълковния речник
   8. Значението на думата ехо ще намерите в
    1. синонимния речник
    2. тълковния речник
    3. правописния речник
   9. Думите в правописния речник са подредени по:
    1. важност
    2. азбучен ред
    3. значение
   10. Да се редактира текст, означава:
    1. да се препише книгата
    2. да се поправят правописни грешки, неточно употребени думи
    3. да се преразкаже текст
   11. Посочете вярната редакция на "Рукна дребен есенен порой.":
    1. Рукна дребен есенен порой.
    2. Заромоля дребен есенен дъжд.
    3. Заромоля дребен есенен порой.
   12. Всеки текст се състои от:
    1. думи и изрази
    2. изречения, свързани по смисъл
    3. думи
   13. Опорни думи в текста са тези, които:
    1. се пишат с главна буква
    2. се повтарят постоянно
    3. назовават най-важното в съдържанието и се повтарят постоянно
   14. Посочете заглавието, към което насочват опорните думи сняг, шейни, пързалка:
    1. Есен в парка
    2. С мама на море
    3. Зимни игри
   15. Посочете вярното определение за преразказ:
    1. предаване съдържанието на чужд текст със свои думи
    2. описание на случка
    3. съчиняване на разказ
   16. Кога преразказът е кратък:
    1. когато се преразказват всички подробности
    2. когато се преразказва това, което ни харесва
    3. когато се преразказва главното от съдържанието на чужд текст
   17. Как се нарича началото на всяко съчинение:
    1. изложение
    2. заключение
    3. увод
   18. Главната част на съчинението е:
    1. уводът
    2. изложението
    3. заключението
   19. При съчинение по серия картини описанието на случката зависи от:
    1. желанието на ученика
    2. написаното в текста
    3. изобразеното на картината
   20. В кой ред всички думи могат да се разделят на части за пренасяне:
    1. парк, ястреб, уча
    2. кораб, пътешествие, свечеряване
    3. шоколад, шие, ален
   21. За коя дума се отнася обяснението "Пътека в градина или парк":
    1. улица
    2. алея
    3. леха
   22. В кой ред е написано значението на думата сътрапезник:
    1. човек, който работи в една стая с друг човек
    2. човек, който яде на една маса с друг или други
    3. човек, който пътува с друг или други
   23. В кой ред няма словосъчетание с преносно значение:
    1. златни ръце
    2. стар човек
    3. звук сладък
   24. В кой ред има словосъчетание с преносно значение:
    1. зелен цвят
    2. висок човек
    3. орлов поглед
   25. В кой ред откривате четирите форми на една и съща дума:
    1. вали, навалява, превалява, заваля
    2. череша, черешата, череши, черешите
    3. красив, разкраси, украси, прекрасен
    1. Форми на думата са членуването, множественото число и членуване на множественото число.

   26. В кой ред откривате форми на съществителното гора:
    1. гората, гори, горите
    2. горди, горски, гористи
    3. гордеем се, горист, горделив
   27. Посочете вярното определение за корен на думата:
    1. обща част на група синоними
    2. обща част на група сродни думи
    3. началото на думата
   28. В кой ред думите са сродни?
    1. танц, танцувам, танцьор
    2. веселие, игра, удоволствие
    3. хореографи, играчи, солисти
    1. Сродни думи - имат общ корен и сходно значение. Например: род, родина, родител, роден, прероден,роднина.

   29. В кой ред думите нямат общ корен?
    1. дърво, дърва, дървен
    2. полк, поле, полита
    3. светлина, осветява, светулка
   30. Посочете корена на прилагателното име престарял:
    1. преста
    2. престар
    3. стар
   Tags: education

   Maria06 also played