Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   Българско Възраждане-3 клас on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   Maria06 Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 21

   Total Views: 107,537

   Newest Quiz: заглавието

   Greetings from Bulgaria!

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   Българско Възраждане-3 клас
   myStudiyo Media
   Question
   1/13
   Българско Възраждане-3 клас
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   1,300
   Българското Възраждане е период, който включва:
   Wrong
    of players answered correctly.
   • борба за самостоятелна църква,развитие на просвета и култура

   • борба за освобождение

   • и трите заедно

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 1300
   Rate this quiz:
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the Българско Възраждане-3 клас Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=173121

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Българското Възраждане е период, който включва:
    1. борба за самостоятелна църква,развитие на просвета и култура
    2. борба за освобождение
    3. и трите заедно
   2. Българската църква е призната за самостоятелна през:
    1. 1870 г. от султана на Османската империя;
    2. 1824 г. от султана на Османската империя;
    3. 1762 г. от султана на Османската империя.
    1. Султанският ферман, с който е учредена Българската екзархия.

   3. Първият народен будител е:
    1. д-р Петър Берон;
    2. Паисий Хилендарски;
    3. Софроний Врачански.
    1. Отец Паисий е първият български народен будител и е написал "История славянобългарска" през 18.в, 1762 г.

   4. "История славянобългарска" е написана в:
    1. Преображенския манастир;
    2. Зографския манастир;
    3. Хилендарския манастир.
    1. Това е Хилендарския манастир. Той се намира на остров Атон, Гърция. Отбелязана е килията на Отец Паисий.

   5. Първият препис на "История славянобългарска" е направен от:
    1. д-р Петър Берон
    2. поп Стойко Владиславов, по-късно известен като Софроний Врач
    3. Неофит Рилски
   6. Автор на "Рибен буквар" е:
    1. Софроний Врачански;
    2. д-р Петър Берон
    3. Паисий Хилендарски.
    1. "Буквар с различни поучения" - издаден от българския възрожденец Петър Берон, когато той е едва 24-годишен през 1824 г . (19.в.)

   7. Къде, кога и от кого е открито Първото светско училище в България?
    1. в Габрово, през 1835 г, от Васил Априлов и други граждани
    2. в Габрово, през 1835 г. от Неофит Рилски;
    3. в Плевен, през 1824 г., от Васил Априлов.
   8. Организаторът на тайни революционни комитети в цяла България е:
    1. Георги Сава Раковски;
    2. Христо Ботев;
    3. Васил Левски.
   9. Първата българска легия е създадена от:
    1. Васил Левски;
    2. Георги Сава Раковски;
    3. Христо Ботев
    4. Васил Петлешков.
    1. Българските легии в Белградса военни дружини, образувани от български доброволци - революционни дейци, в сръбската столица. Те имали за цел да се борят за освобождението на българския народ от османско владичество чрез съгласувани действия със съседните балкански държави. Създадени са две легии.

   10. През 1876 г. български четници преминават р. Дунав с кораба "Радецки:
    1. Слизат в гр. Козлодуй, ръководени от Любен Каравелов.
    2. Слизат в гр. Козлодуй, ръководени от Христо Ботев;
    3. Слизат в гр. Лом, ръководени от Христо Ботев.
   11. Създателят на Българския революционен централен комитет (БРЦК) в Букурещ е:
    1. Христо Ботев;
    2. Георги Сава Раковски;
    3. Любен Каравелов
   12. През коя година и къде е заловен Апостола на свободата?
    1. през 1876 г., край Боянското ханче;
    2. през 1872 г., край Къкринското ханче;
    3. през 1873 г., край хан "Черната котка".
   13. През коя година и къде е убит Христо Ботев?
    1. през 1876 г., на Козлодуйския бряг;
    2. през 1876 г, на връх Шипка;
    3. през 1876 г., под връх Вола.
    1. Това е Паметника на Околчица.

     На Околчица на 2 юни 1876 г. се разиграва последната битка на Ботевата чета. На връх Околчица през 1936-1939 г. за увековечаване подвига на Христо Ботев и неговата чета е издигнат 35-метров паметник с опълченски кръст. В падината Йолковица, естествена канара с издълбан върху нея надпис бележи лобното място на поета-революционер.

   Tags: education , history

   Maria06 also played